TWOJA SZKOŁA BIBLIJNA

Dla zainteresowanych Pismem Świętym

Artykuły

 • 25 lutego 2023

  Król, osiołek i trzydzieści srebrników

  ks. Adam Kubiś

  Król, osiołek i trzydzieści srebrników, czyli jak Stary Testament wypełnił się Nowym (Zrozumieć Zachariasza)

  więcej
 • 31 grudnia 2022

  Skąd Ty jesteś?

  Papież Benedykt XVI

  Pochodzenie Jezusa jest jednocześnie znane i nieznane, z pozoru łatwe do wyjaśnienia, nie można go jednak wyjaśnić w sposób wyczerpujący. W Cezarei Filipowej Jezus zapyta swych uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie? […] A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mk 8, 27 nn). Kim jest Jezus? Skąd pochodzi? Obydwa pytania ściśle łączą się ze sobą. Celem czter…

  więcej
 • 31 grudnia 2022

  Mędrcy ze Wschodu

  Papież Benedykt XVI

  W naszej pielgrzymce wraz z tajemniczymi Mędrcami ze Wschodu doszliśmy do momentu, który św. Mateusz tak opisuje w swojej Ewangelii: "Weszli do domu (nad którym zatrzymała się gwiazda) i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon" (Mt 2,11).  Zewnętrzna droga tych ludzi dobiegła końca. Byli u celu. W tym jednak miej…

  więcej
 • 16 listopada 2022

  Dotyk miłosierdzia

  ks. Artur Malina

  Ks. Artur Malina, "Dotyk miłosierdzia" (Verbum vitae 3 (2003), 119-137)

  więcej
 • 16 listopada 2022

  Władza przekazana uczniom

  ks. Mariusz Rosik

  Ks. Mariusz Rosik, "Władza przekazana uczniom" (Verbum Vitae 14 (2008), l 09-134)

  więcej
 • 5 listopada 2022

  Prezentacja - Czym jest Kościół?

  Ks. Mateusz Tarczyński

  Prezentacja do konferencji ks. Mateusza Tarczyńskiego "Czym jest Kościół?" wygłoszona w ramach spotkania o liturgii 5.11.2022 r. Prezentacja  

  więcej
 • 30 września 2022

  „Dlaczego twierdzą niektórzy z was, że nie ma zma…

  ks. Mariusz Rosik

  „Dlaczego twierdzą niektórzy z was, że nie ma zmartwychwstania? (1Kor 15,12b), Przyczyny odrzucenia wiary w zmartwychwstanie w Kościele korynckim”

  więcej
 • 30 września 2022

  List o św. Hieronimie

  Papież Franciszek

  Z okazji 1600. rocznicy śmierci św. Hieronima (30 września 2020 r.) papież Franciszek opublikował List Apostolski „Scriputrae Sacrae affectus”. Ojciec Święty przedstawił w nim sylwetkę wielkiego tłumacza i komentatora Biblii oraz zachęcił współczesnych do podjęcia trudu zapoznania się ze swoim chrześcijańskim dziedzictwem. Zachęcam do lektury!!! …

  więcej
 • 22 lipca 2022

  Śladami Jezusa

  Ziemia Święta

  1. Bazylika Zwiastowania, Nazaret - Szata Nazaretu 2. Betlejem - Światło z Betlejem 3.  Dzieje Świątyni Jerozolimskiej 4. Gody w Kanie Galilejskiej 5. Źródło rzeki Jordan - Jezus - prorok namaszczony Duchem Świętym 6. Pustynia Judzka - I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie 7. Jezioro Galilejskie - Jezus mówi - Pójdź za Mną 8. Góra Błogosławi…

  więcej
 • 16 kwietnia 2022

  95. urodziny - Zmartwychwstanie

  Papież Benedykt XVI

  16 kwietnia 2022 roku papież senior Benedykt XVI skończył 95 lat. Alleluja dla Ojca Świętego. Zachęcam do medytacji nad papieską homilią o zmartwychwstaniu. „Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu” (Mk 16, 6). Tymi słowami posłaniec Boga, odziany w światło, zwraca się do kobiet, które szukają ciała Jezusa w grobie. W tę …

  więcej
 • 11 kwietnia 2022

  Święty Józef

  ks. Adam Kubiś

  Biblijny obraz świętego Józefa

  więcej
 • 17 stycznia 2022

  Archeologia biblijna

  Marcin Majewski

  Marcin Majewski. "Archeologia biblijna" - podręcznik

  więcej
 • 15 kwietnia 2020

  Wielkanoc

  Papież Benedykt XVI

  Drodzy bracia i siostry! Wielkanoc jest świętem nowego stworzenia. Jezus zmartwychwstał i już nie umiera. Otworzył bramy do nowego życia, w którym nie ma już choroby ani śmierci. Wprowadził człowieka w samego Boga. «Ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego», napisał Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian (15, 50). Pisarz kościelny Tertulian,…

  więcej
 • 5 stycznia 2021

  Patris corde

  Papież Franciszek

  Zachęcam do lektury listu papieża Franciszka o świętym Józefie.  Patris corde

  więcej
 • 24 listopada 2020

  Ogród Zmartwychwstałego

  Ks. Mariusz Rosik

  Zachęcam do lektury artykułu ks. Mariusza Rosika zatytułowanego: INTERPRETACJA JANOWEJ NARRACJI O OTWARTYM GROBIE (J 20, 1-18) W ŚWIETLE MITU O RAJSKIM OGRODZIE

  więcej
 • 28 kwietnia 2020

  Jak powstała Biblia

  wywiad z Marcinem Majewskim

    Jak powstała Biblia? - rozmowa z Marcinem Majewskim

  więcej
 • 25 listopada 2019

  7 dni stworzenia

  ks. Rajmund Pietkiewicz

  Czy Bóg stworzył świat w 7 dni?

  więcej
 • 4 listopada 2019

  Zasłona świątyni

  Michał Klukowski

  Rozdarcie szat arcykapłana a rozdarcie zasłony świątyni

  więcej
 • 20 października 2019

  Żona Piłata

  Michał Klukowski

  Zachęcam do lektury: Funkcja żony Piłata w Ewangelii według Mateusza (27,19)

  więcej
 • 1 października 2019

  Jezus piszący po ziemi

  ks. Adam Kubiś

  Jezus piszący po ziemi (J 8,6.8)

  więcej
 • 17 lipca 2019

  Szkaplerz Karmelitański – znak Zbawienia

  Teresa Andrzejak

  Chrześcijanin nie zasypia gruszek w popiele /dawniej pieczono je w popiele i należało uważać, aby nie zwęglić owoców, aby nie przespać momentu, kiedy będą już gotowe/ czyli jest czujny i wykorzystuje każdą chwilę, aby się uświęcać; także w czasie wakacji, które w Kościele nie są sezonem ogórkowym. W lipcu i sierpniu w kalendarzu liturgicznym świąt…

  więcej
 • 3 kwietnia 2019

  Christus vivit

  Papież Franciszek

  Adhortacja Papieża Franciszka do młodych i całego ludu Bożego - TUTAJ

  więcej
 • 25 stycznia 2019

  Recepta na niebo

  ks. Dariusz Dziadosz

  Jaka jest recepta na niebo? Czyli o tym jak bogaty człowiek przychodzi do Jezusa szukając życia wiecznego (Mk 10,17-31)

  więcej
 • 27 listopada 2018

  DLACZEGO PIOTR NIE PŁAKAŁ?

  ks. Adam Kubiś

  Zachęcam do lektury artykułu księdza Adama Kubisia zatytułowanego: DLACZEGO W NARRACJI JANOWEJ PIOTR NIE PŁAKAŁ PO ZAPARCIU SIĘ JEZUSA?  KILKA REFLEKSJI NA TEMAT PREZENTACJI POSTACI PIOTRA W J 18,1-27. Artykuł ukazał się w 2017 roku w: RESOVIA SACRA. STUDIA TEOLOGICZNO-FILOZOFICZNE DIECEZJI RZESZOWSKIEJ. Dlaczego Piotr nie płakał...

  więcej
 • 20 czerwca 2018

  BLASKI I CIENIE KORYNTU

  Joanna Bułło

  BLASKI I CIENIE WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAN W KORYNCIE W OPARCIU O LISTY  ŚW. PAWŁA DO KORYNTIAN Źródłem informacji o życiu i kondycji pierwotnego Kościoła, poszczególnych wspólnot oraz konkretnych osób związanych z Kościołem (np. o życiu i działalności misjonarsko-literackiej Św. Pawła) są Dzieje Apostolskie oraz Listy Apostolskie (tu: Listy Św. Pawła…

  więcej
 • 10 czerwca 2018

  Weź się w garść!

  ks. Mateusz Tarczyński

  Na pytania, czym jest Królestwo Boże i gdzie je można znaleźć, można odpowiedzieć na wiele sposobów. Jednak nie tylko jedna z odpowiedzi jest prawdziwa. lecz wzajemnie się one uzupełniają. Królestwo nie objawiło się nam bowiem jeszcze w swojej pełni – możemy jednak doświadczyć na ziemi jego namiastek. „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby …

  więcej
 • 13 maja 2018

  Człowiek czy anioł?

  ks. Adam Kubiś

  "Człowiek czy anioł? Tożsamość młodzieńca w Markowej narracji o pustym grobie Jezusa (16,5-7)" Człowiek czy anioł?

  więcej
 • 16 kwietnia 2018

  Cieszcie się i radujcie

  Adhortacja Papieża Franciszka

  Gaudete et Exsultate – Cieszcie się i radujcie – to tytuł nowej adhortacji papież Franciszka. Ojciec Święty zaznacza, że celem dokumentu jest przedstawienie powołania do świętości, próbując ująć je w aktualnym kontekście, z jego zagrożeniami, wyzwaniami i możliwościami. Tytuł adhortacji nawiązuje do słów, jakie Pan Jezus powiedział podczas Kazania…

  więcej
 • 2 kwietnia 2018

  Papieska medytacja

  Wielki Piątek w Koloseum

  Panie Jezu, nasze spojrzenie pełne wstydu, skruchy i nadziei zwrócone jest ku Tobie. W obliczu Twojej największej miłości przenika nas wstyd, że zostawiliśmy Cię samego cierpiącego za nasze grzechy: wstyd, że uciekliśmy przed próbą, mimo że tysiące razy mówiliśmy:  „Nawet jeśli wszyscy Cię opuszczą, ja Cię nigdy nie opuszczę”; wstyd, że wybraliśmy…

  więcej
 • 2 marca 2018

  Na Wielki Post

  Papież Franciszek

  „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24,12) Drodzy Bracia i Siostry! Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża Opatrzność daje nam każdego roku Wielki Post, „sakramentalny znak naszego nawrócenia”, który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem i całym życiem. Równi…

  więcej
 • 11 lutego 2018

  Do ludzi w podeszłym wieku

  Jan Paweł II

  Zachęcam do lektury listu Jana Pawła II skierowanego do ludzi w podeszłym wieku. Do moich braci i sióstr - ludzi w podeszłym wieku

  więcej
 • 14 listopada 2017

  ORĘDZIE na Światowy Dzień Ubogich

  Papież Franciszek

  Nie miłujmy słowem, ale czynem 1. «Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!» (1J 3, 18). Te słowa Apostoła Jana wyrażają nakaz, od którego żaden chrześcijanin nie może się uchylić. Powaga, z jaką umiłowany uczeń przekazuje aż do naszych czasów polecenie Jezusa, jest jeszcze bardziej podkreślona przez kontrast zachodzący pomiędz…

  więcej
 • 11 września 2017

  Uboga wdowa

  ks. Adam Kubiś

  Uboga wdowa – symbol Izraela, wzór ucznia, ikona Chrystusa

  więcej
 • 17 kwietnia 2017

  Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

  ks. Mateusz Tarczyński

  Na początku Wielkiego Postu, w Środę Popielcową, mogliśmy usłyszeć fragment Ewangelii o kuszeniu Jezusa na pustyni. Pan zdemaskował w tym wydarzeniu podstępność podsuwanych przez szatana pokus. Ale to wydarzenie ma swoje wypełnienie w innym, w tym, które wspominamy dzisiaj, czyli w Przejściu Pana ze śmierci do życia. Męka, Śmierć i Zmartwychwstani…

  więcej
 • 12 kwietnia 2017

  Encyklika o Eucharystii

  Jan Paweł II

  Zachęcam do lektury: Ecclesia de Eucharistia

  więcej
 • 6 kwietnia 2017

  Radość Przyjaciela Oblubieńca

  ks. Adam Kubiś

  Radość Przyjaciela Oblubieńca z powodu głosu Oblubieńca w J 3,29

  więcej
 • 20 lutego 2017

  List na Wielki Post

  Papież Franciszek

  Słowo jest darem. Druga osoba jest darem. Drodzy Bracia i Siostry! Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby n…

  więcej
 • 27 stycznia 2017

  Ks. Janusz Lemański

  Dobra Nowina według IZAJASZA

  DOBRA NOWINA WED£UG DEUTERO-IZAJASZA (Iz 52,7-10)

  więcej
 • 2 stycznia 2017

  Lament nieczytanej Biblii

  Roman Brandstaetter

  Stoję na najwyższej półce twojej domowej biblioteki, wciś­nięta między stare, pożółkłe, od wielu lat nietknięte tomy encyklopedii Orgelbranda, do których jestem podobna formatem i objętością. I tak stojąc od wielu lat niedostrzeżona, nieomal niewidzialna, spokojnie medytuję nad moim nieweso­łym losem. Tematem moich najczęstszych medytacji jest pyt…

  więcej
 • 21 listopada 2016

  List Papieża Franciszka

  "Misericordia et misera"

  Tym, którzy będą czytać ten List Apostolski – miłosierdzie i pokój „Miłosierdzie” i „nieszczęśliwa” to dwa słowa, których używa św. Augustyn, aby opisać spotkanie Jezusa z cudzołożnicą (por. J 8,1-11). Nie mógł znaleźć piękniejszych i bardziej zgodnych ze sobą słów, by uzmysłowić tajemnicę miłości Boga, wychodzącego na spotkanie grzesznika: „Dwoj…

  więcej

Zobacz

 

Słówko na dziś

j. grecki
τέσσαρες cztery (tessares)

j. hebrajski
hx'P'v.mi rodzina (miszpaha)

 

Artykuły

» więcej artykułów

Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej

Zajęcia we wtorki:
Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne (aula)
ul. Armii Krajowej 46
81-365 Gdynia

Zajęcia w środy:
Aula Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie
ul. Biskupa Nowickiego 2
80-330 Gdańsk

Telefon

+48 507 923 209

E-mail

szkolabiblijnagda@gmail.com

Numer konta:

BNP PARIBAS
37 1600 1462 1898 9624 3000 0004

W tytule przelewu prosimy podać:
Darowizna na cele statutowe - Szkoła Biblijna
Koszt: 120 zł / semestr

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
135 0.053643941879272