TWOJA SZKOŁA BIBLIJNA

Dla zainteresowanych Pismem Świętym

Artykuły

 • 2 grudnia 2018

  Odpowiednia perspektywa

  ks. Mateusz Tarczyński

  Nawoływanie Jana Chrzciciela do przygotowania drogi przychodzącemu Panu jest nieodłączną częścią adwentu. Rzeczywiście, okres ten nie jest jedynie czasem oczekiwania, ale także czasem nawrócenia. Jedynie poprzez gruntowne przewartościowanie życia możemy bowiem stać się z jednej strony ludźmi oczekującymi na powtórne przyjście Chrystusa w chwale, a…

  więcej
 • 27 listopada 2018

  DLACZEGO PIOTR NIE PŁAKAŁ?

  ks. Adam Kubiś

  Zachęcam do lektury artykułu księdza Adama Kubisia zatytułowanego: DLACZEGO W NARRACJI JANOWEJ PIOTR NIE PŁAKAŁ PO ZAPARCIU SIĘ JEZUSA?  KILKA REFLEKSJI NA TEMAT PREZENTACJI POSTACI PIOTRA W J 18,1-27. Artykuł ukazał się w 2017 roku w: RESOVIA SACRA. STUDIA TEOLOGICZNO-FILOZOFICZNE DIECEZJI RZESZOWSKIEJ. Dlaczego Piotr nie płakał...

  więcej
 • 20 czerwca 2018

  BLASKI I CIENIE KORYNTU

  Joanna Bułło

  BLASKI I CIENIE WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAN W KORYNCIE W OPARCIU O LISTY  ŚW. PAWŁA DO KORYNTIAN Źródłem informacji o życiu i kondycji pierwotnego Kościoła, poszczególnych wspólnot oraz konkretnych osób związanych z Kościołem (np. o życiu i działalności misjonarsko-literackiej Św. Pawła) są Dzieje Apostolskie oraz Listy Apostolskie (tu: Listy Św. Pawła…

  więcej
 • 10 czerwca 2018

  Weź się w garść!

  ks. Mateusz Tarczyński

  Na pytania, czym jest Królestwo Boże i gdzie je można znaleźć, można odpowiedzieć na wiele sposobów. Jednak nie tylko jedna z odpowiedzi jest prawdziwa. lecz wzajemnie się one uzupełniają. Królestwo nie objawiło się nam bowiem jeszcze w swojej pełni – możemy jednak doświadczyć na ziemi jego namiastek. „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby …

  więcej
 • 13 maja 2018

  Człowiek czy anioł?

  ks. Adam Kubiś

  "Człowiek czy anioł? Tożsamość młodzieńca w Markowej narracji o pustym grobie Jezusa (16,5-7)" Człowiek czy anioł?

  więcej
 • 16 kwietnia 2018

  Cieszcie się i radujcie

  Adhortacja Papieża Franciszka

  Gaudete et Exsultate – Cieszcie się i radujcie – to tytuł nowej adhortacji papież Franciszka. Ojciec Święty zaznacza, że celem dokumentu jest przedstawienie powołania do świętości, próbując ująć je w aktualnym kontekście, z jego zagrożeniami, wyzwaniami i możliwościami. Tytuł adhortacji nawiązuje do słów, jakie Pan Jezus powiedział podczas Kazania…

  więcej
 • 2 kwietnia 2018

  Papieska medytacja

  Wielki Piątek w Koloseum

  Panie Jezu, nasze spojrzenie pełne wstydu, skruchy i nadziei zwrócone jest ku Tobie. W obliczu Twojej największej miłości przenika nas wstyd, że zostawiliśmy Cię samego cierpiącego za nasze grzechy: wstyd, że uciekliśmy przed próbą, mimo że tysiące razy mówiliśmy:  „Nawet jeśli wszyscy Cię opuszczą, ja Cię nigdy nie opuszczę”; wstyd, że wybraliśmy…

  więcej
 • 2 marca 2018

  Na Wielki Post

  Papież Franciszek

  „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24,12) Drodzy Bracia i Siostry! Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża Opatrzność daje nam każdego roku Wielki Post, „sakramentalny znak naszego nawrócenia”, który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem i całym życiem. Równi…

  więcej
 • 11 lutego 2018

  Do ludzi w podeszłym wieku

  Jan Paweł II

  Zachęcam do lektury listu Jana Pawła II skierowanego do ludzi w podeszłym wieku. Do moich braci i sióstr - ludzi w podeszłym wieku

  więcej
 • 14 listopada 2017

  ORĘDZIE na Światowy Dzień Ubogich

  Papież Franciszek

  Nie miłujmy słowem, ale czynem 1. «Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!» (1J 3, 18). Te słowa Apostoła Jana wyrażają nakaz, od którego żaden chrześcijanin nie może się uchylić. Powaga, z jaką umiłowany uczeń przekazuje aż do naszych czasów polecenie Jezusa, jest jeszcze bardziej podkreślona przez kontrast zachodzący pomiędz…

  więcej
 • 11 września 2017

  Uboga wdowa

  ks. Adam Kubiś

  Uboga wdowa – symbol Izraela, wzór ucznia, ikona Chrystusa

  więcej
 • 17 kwietnia 2017

  Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

  ks. Mateusz Tarczyński

  Na początku Wielkiego Postu, w Środę Popielcową, mogliśmy usłyszeć fragment Ewangelii o kuszeniu Jezusa na pustyni. Pan zdemaskował w tym wydarzeniu podstępność podsuwanych przez szatana pokus. Ale to wydarzenie ma swoje wypełnienie w innym, w tym, które wspominamy dzisiaj, czyli w Przejściu Pana ze śmierci do życia. Męka, Śmierć i Zmartwychwstani…

  więcej
 • 16 kwietnia 2017

  Na 90-te urodziny - Zmartwychwstanie

  Papież Benedykt XVI

  16 kwietnia 2017 roku papież senior Benedykt XVI skończył 90-ty rok życia. Alleluja dla Ojca Świętego. Zachęcam do medytacji nad papieską homilią o zmartwychwstaniu. „Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu” (Mk 16, 6). Tymi słowami posłaniec Boga, odziany w światło, zwraca się do kobiet, które szukają ciała Jezusa w grob…

  więcej
 • 12 kwietnia 2017

  „Dlaczego twierdzą niektórzy z was, że nie ma zma…

  ks. Mariusz Rosik

  „Dlaczego twierdzą niektórzy z was, że nie ma zmartwychwstania? (1Kor 15,12b), Przyczyny odrzucenia wiary w zmartwychwstanie w Kościele korynckim”

  więcej
 • 12 kwietnia 2017

  Encyklika o Eucharystii

  Jan Paweł II

  Zachęcam do lektury: Ecclesia de Eucharistia

  więcej
 • 6 kwietnia 2017

  Radość Przyjaciela Oblubieńca

  ks. Adam Kubiś

  Radość Przyjaciela Oblubieńca z powodu głosu Oblubieńca w J 3,29

  więcej
 • 20 lutego 2017

  List na Wielki Post

  Papież Franciszek

  Słowo jest darem. Druga osoba jest darem. Drodzy Bracia i Siostry! Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby n…

  więcej
 • 27 stycznia 2017

  Ks. Janusz Lemański

  Dobra Nowina według IZAJASZA

  DOBRA NOWINA WED£UG DEUTERO-IZAJASZA (Iz 52,7-10)

  więcej
 • 6 stycznia 2017

  Mędrcy ze Wschodu

  Papież Benedykt XVI

  W naszej pielgrzymce wraz z tajemniczymi Mędrcami ze Wschodu doszliśmy do momentu, który św. Mateusz tak opisuje w swojej Ewangelii: "Weszli do domu (nad którym zatrzymała się gwiazda) i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon" (Mt 2,11).  Zewnętrzna droga tych ludzi dobiegła końca. Byli u celu. W tym jednak miej…

  więcej
 • 2 stycznia 2017

  Lament nieczytanej Biblii

  Roman Brandstaetter

  Stoję na najwyższej półce twojej domowej biblioteki, wciś­nięta między stare, pożółkłe, od wielu lat nietknięte tomy encyklopedii Orgelbranda, do których jestem podobna formatem i objętością. I tak stojąc od wielu lat niedostrzeżona, nieomal niewidzialna, spokojnie medytuję nad moim nieweso­łym losem. Tematem moich najczęstszych medytacji jest pyt…

  więcej
 • 21 grudnia 2016

  Benedykt XVI

  Skąd Ty jesteś?

  Pochodzenie Jezusa jest jednocześnie znane i nieznane, z pozoru łatwe do wyjaśnienia, nie można go jednak wyjaśnić w sposób wyczerpujący. W Cezarei Filipowej Jezus zapyta swych uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie? […] A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mk 8, 27 nn). Kim jest Jezus? Skąd pochodzi? Obydwa pytania ściśle łączą się ze sobą. Celem czter…

  więcej
 • 21 listopada 2016

  List Papieża Franciszka

  "Misericordia et misera"

  Tym, którzy będą czytać ten List Apostolski – miłosierdzie i pokój „Miłosierdzie” i „nieszczęśliwa” to dwa słowa, których używa św. Augustyn, aby opisać spotkanie Jezusa z cudzołożnicą (por. J 8,1-11). Nie mógł znaleźć piękniejszych i bardziej zgodnych ze sobą słów, by uzmysłowić tajemnicę miłości Boga, wychodzącego na spotkanie grzesznika: „Dwoj…

  więcej

Zobacz

Słówko na dziś

j. grecki
ὀλίγος mało (oligos)

j. hebrajski
rf'B' mięso (basar)

 

Artykuły

» więcej artykułów

Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej

Zajęcia we wtorki:
Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne (aula)
ul. Armii Krajowej 46
81-365 Gdynia

Zajęcia w środy:
Wydział filologiczno-historyczny Uniwersytetu Gdańskiego (aula)
ul. Wita Stwosza 55
80-952 Gdańsk

Telefon

+48 507 923 209

E-mail

kontakt@szkolabiblijna.gda.pl

Numer konta:

Bank Zachodni WBK S.A.
17 1090 1102 0000 0001 3465 7428

W tytule przelewu prosimy podać:
Imię i nazwisko z dopiskiem Szkoła Biblijna
Koszt: 120 zł / semestr

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
102 0.10779690742493