TWOJA SZKOŁA BIBLIJNA

Dla zainteresowanych Pismem Świętym

20 czerwca 2018

BLASKI I CIENIE KORYNTU

Joanna Bułło

BLASKI I CIENIE WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAN W KORYNCIE W OPARCIU O LISTY  ŚW. PAWŁA DO KORYNTIAN

Źródłem informacji o życiu i kondycji pierwotnego Kościoła, poszczególnych wspólnot oraz konkretnych osób związanych z Kościołem (np. o życiu i działalności misjonarsko-literackiej Św. Pawła) są Dzieje Apostolskie oraz Listy Apostolskie (tu: Listy Św. Pawła).
Apostoł Paweł odbył trzy podróże misyjne a interesujące nas dwa Listy do Koryntian powstały najprawdopodobniej podczas trzeciej z tych wypraw (53-58 r.). Adresatami są mieszkańcy Koryntu, których Apostoł odwiedził podczas swojej drugiej podróży misyjnej i przebywał u nich półtora roku, głosząc im Dobrą Nowinę o Chrystusie. Bezpośrednim powodem napisania Pierwszego Listu do Koryntian była wizyta u Pawła (podczas jego pobytu w Efezie) ludzi Chloe, którzy donieśli Pawłowi o nieporządku i nadużyciach we wspólnocie korynckiej. Drugi List do Koryntian powstał w wyniku odwołania przez Pawła wizyty w Koryncie, które spowodowane zostało najprawdopodobniej jakimś przykrym dla Apostoła incydentem. Drugi List do Koryntian jest jednym z najbardziej osobistych Pism Św. Pawła, gdzie  - jak nigdzie indziej - broni on swojej apostolskiej godności.
Do dziś zachowały się dwa Listy do Koryntian, choć napisane zostały cztery. Chronologicznie Pierwszy List do Koryntian został napisany jako drugi, a Drugi List do Koryntian jako czwarty.
Czym charakteryzowała się wspólnota koryncka?
Miasto Korynt, przywrócone do swojej świetności przez Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta, stało się stolicą prowincji Achai. Jako miasto portowe było oazą luksusu, przepychu i zbytku. Centralnym kultem w Koryncie był kult skupiony wokół świątyni Afrodyty. W takich okolicznościach w Koryncie Paweł zakłada gminę chrześcijańską.
Paweł bardzo ceni sobie chrześcijan w Koryncie. Wyraża się o nich w wielu superlatywach podkreślając, że otrzymali bardzo wiele darów i łask, że mają wszystko, co konieczne do dobrego i właściwego funkcjonowania wspólnoty, że niczego im nie brakuje: zarówno materialnie jak i duchowo. Podkreśla ich szeroką wiedzę a także liczne charyzmaty, które posiadają członkowie Kościoła w Koryncie. Wśród tych szczególnych darów wymienia m. in.: dar mądrości słowa, dar umiejętność rozeznawania, dar wiary, łaskę uzdrawiania, dar mówienia językami, dar tłumaczenia języków, czy w końcu - uznawany przez Pawła za najważniejszy i najbardziej przydatny dla budowania wspólnoty - dar proroctwa.
Ale pisze Pierwszy List do Koryntian, aby ich upomnieć - po bratersku, z miłością sprowadzić na drogę doskonałości chrześcijańskiej. Bowiem te wszystkie uprzednio wymienione zalety stają się przyczyną zagubienia w życiu wspólnoty prawdziwego ducha Chrystusowego. Swoje upomnienie Paweł rozpoczyna od napiętnowania podziałów, jakie pojawiły się w Kościele. Bowiem członkowie gminy żyją przywiązaniem nie do wspólnoty a do konkretnej osoby, która udzielała im chrztu. Poszczególni członkowie upatrują sobie nauczycieli, których uznali za szczególnych i do nich zwracają się po naukę. Apostoł stanowczo przypomina Kościołowi w Koryncie swoje własne powołanie, podkreślając przy tym mocno i wyraźnie mądrość nie tyle swoją, co Bożą, a także znaczenie krzyża Chrystusa, który jest prawdziwym źródłem mocy i mądrości. Z niezrozumienia krzyża bierze się zawiść i niezgoda.
Paweł, poza podziałami wśród Koryntian, zaznacza i piętnuje także ich trzy grzechy główne: kazirodztwo, szukanie sprawiedliwości u pogan oraz swobodę obyczajów. W przypadku kazirodztwa jasno określa zło grzechu, ale zdecydowanie bardziej potępia reakcję wspólnoty na grzech. A ta zdaje się na grzech nie reagować, chociaż w takim przypadku konieczne jest wykluczenie (w celach naprawczych) ze wspólnoty Kościoła.
Przy okazji sporów, które Koryntianie próbują rozwiązywać poza Kościołem, u sędziów pogańskich, Paweł przypomina chrześcijanom, że już nie są dawnymi ludźmi, ale że zostali obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Chrystusa. A to zobowiązuje nie tylko do szukania rozwiązań sytuacji bieżących u ludzi Kościoła, ale w ogóle do zaniechania sporów i do zaniechania dochodzenia własnych praw na drodze sądowej.
Swoboda obyczajów panująca wśród Koryntian staje się dla Pawła okazją do omówienia teologii ciała, teologii małżeństwa a także obszerniejszych rozważań na temat powołania charakterystycznego dla poszczególnych stanów i podkreślenia wartości dobrowolnego dziewictwa, do którego zachęca Koryntian.
Kolejne nadużycie, którego dopuszczają się Koryntianie związane jest z Eucharystią. Wspólnota bowiem nie gromadzi się jako Kościół, który ma udział w Ciele i Krwi Jezusa Chrystusa. Pozwala na to, by niektórzy indywidualnie wcześniej się najedli i napili, nie zważając na Wieczerzę Pańską i nie czekając na pozostałą część wspólnoty a inni w tym czasie pozostawali głodni. Brakuje ducha jedności i odpowiedzialności wspólnoty za poszczególnych jej członków.
Także dary duchowe, które otrzymali stają się wśród Koryntian powodem do podziałów i sporów. A powinni troszczyć się o te, które służą wzajemnemu budowaniu. I korzystać z nich w należytym porządku, dla umocnienia oraz pouczenia całej wspólnoty a nie dla własnej korzyści czy zwykłej chęci zaistnienia.

Patrząc na wspólnotę chrześcijan w Koryncie można dostrzec wiele niebezpieczeństw, które także dzisiaj są w pełni aktualne. Wielość dóbr, darów duchowych a także zdobytej wiedzy wcale nie musi prowadzić do lepszego poznania Boga i życia zgodnie z duchem miłości ewangelicznej. Czasem dzieje się wręcz przeciwnie.

Zatem - niech ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł (1 Kor 10,12).

Joanna Bułło

Zobacz

 

Słówko na dziś

j. grecki
ὀπίσω za (opiso)

j. hebrajski
rB'd.mi pustynia (midbar)

 

Artykuły

» więcej artykułów

Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej

Zajęcia we wtorki:
Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne (aula)
ul. Armii Krajowej 46
81-365 Gdynia

Zajęcia w środy:
Wydział filologiczno-historyczny Uniwersytetu Gdańskiego (aula)
ul. Wita Stwosza 55
80-952 Gdańsk

Telefon

+48 507 923 209

E-mail

kontakt@szkolabiblijna.gda.pl

Numer konta:

SANTANDER
17 1090 1102 0000 0001 3465 7428

W tytule przelewu prosimy podać:
Imię i nazwisko z dopiskiem Szkoła Biblijna
Koszt: 120 zł / semestr

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
65 0.21247291564941